دهه 40 آغازی بود بر شروع فعالیت شرکت دبش سبز گستر در قالب یک گروه تجاری در زمینه واردات چای فله ازکشورهای هندوستان ، سریلانکا و کنیا به ایران وهمچنین صادرات به کشورهای تراز اول دنیا .
ترویج فرهنگ تولید با کیفیت روز دنیا و همچنین اصلاح فرهنگ مصرف از آرمان های اصلی شرکت میباشد که در جهت نیل به این اهداف بخش های مختلف در پیکره این شرکت شکل گرفته است.