• با رنگ و طعم بسیار دلپذیر و پر قدرت همراه با دبشیت بالا و مزه گس خوب و دارای رنگ بسیار مطلبوب، شفاف و زنده
  • در بسته بندی 10،20،50 و 100 عددی