• این نوع چای فقط در مناطق پر تپه از منطقه دارجیلینگ رشد و تولید می شود، دارجیلینگ در بخش شمال غرب بنلگال، هند واقع شده است.
    چای دارجیلینگ به علت طمع فوق العاده و منحصر به فرد آن به عنوان بهترین چای جهان شناخته شده است که طعم آن در هیچ نوع چای دیگر در هیچ جای جهان تکرار پذیر نیست و هیچ چایی با آن برابری نمی کند.
  • در بسته بندی های 50،20،10 و 100 عددی