• چای غنی و گس دستچین شده از بهترین باغات و کشتزارهای کنیا که با اسانس طبیعی برگاموت معطر شده است.
  • در بسته بندی های 50،20،10 و 100 عددی