• با عطر طبیعی برگهای جوان و لطیف چای پر کیفیت سیلان و هندوستان که با اسانس میوه برگاموت معطر شده است.
  • در بسته بندی 500 گرمی