• با عطر طبیعی برگهای جوان و لطیف چای پر کیفیت سیلان و هندوستان که با اسانس میوه برگاموت معطر شده است.این نوع چای فقط در مناطق پر تپه از منطقه دارجیلینگ رشد و تولید می شود، دارجیلینگ در بخش شمال غرب بنگال، هند واقع شده است.
    چای دارجیلینگ به علت طعم فوق العاده و منحصر به فرد آن به عنوان بهترین چای جهان شناخته شده است که طعم آن در هیچ نوع چای دیگر در هیچ جای جهان تکرار پذیر نیست و هیچ چایی با آن برابر نمی کند.
  • در بسته بندی 500 گرمی