• دستچینی از چای اعلاء سیلان و هندوستان که از غنچه و برگ اول و دوم فرآوری شده به رنگ مشکلی، کاملاً پیچیده همراه با رز است.
  • در بسته بندی 500 گرمی