• با عطر طبیعی برگ های جوان و لطیف چای پر کیفیت سیلان و هندوستان که با اسانس میوه برگاموت معطر شده است.
  • در بسته بندی 100 و 500 گرمی