• ترکیبی از چای قلم ممتاز سیلان و هندوستان دارای برگهایی به رنگ مشکی، نستبا پیچیده و نازک و بلند می باشد.
    روش ساخت این نوع چای به روش سنتی یا همان ارتودوکس می باشد.
  • در بسته بندی 500 گرمی