چین اولین کشوری است که چای در حدود 2700 سال قبل از میلاد مسیح در آنجا کشت شده و به مصرف می رسیده است. افسانه های چینی کشف چای را به دوران حکومت امپراتور سین تانگ که در قرن سوم پیش از میلاد می زیسته منتسب می کنند. کشت چای از دره یانگ تسه آغاز گردیده و سپس از انجا به طرف سواحل اقیانوس آرام و آنگاه به طرف جزایر ژاپن کشیده شده است. عادت نوشیدن چای تا پیش از قرن پنجم پیش از میلاد از چین به ژاپن رسید بود اما دانه این گیاه برای اولین بار در سال 1191  میلاد توسط کاهن بودایی ژاپنی به نام آئیسای که در چین آموزش دیده بود به این کشور آورده شد